ถึง: หัวข้อ: แนวความคิดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เรียนท่านผู้ชายหรือท่านผู้หญิง เมื่อไม่นานมานี้ (ผมเขียนจดหมายฉบับนี้ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563) ผมพยายามหาดูว่าเสิร์ชเอนจินที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ค้นหาเบอร์โทรศัพท์จากชื่อบุคคล ชื่อบริษัท หรือชื่อโดเมน อีเมลแอดเดรส ฯลฯ ได้หรือไม่ หลังจากที่ได้สอบถามบริษัทที่ให้บริการทางเทคโนโลยีหลายแห่ง ผมเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอาจไม่มีซอฟต์แวร์ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ผมขอถามท่านว่า มีขั้นตอนการสั่งซื้อบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ในเรื่องดังกล่าวจากบริษัทซอฟต์แวร์หรือไม่ และผมขอเป็นหุ้นส่วนได้หรือไม่ ผมขอขอบคุณหากคุณจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อัสซาฟ เบนยามินิ 115 ถนนคอสตา ริกา ทางเข้า เอ อพาร์ทเมนท์ 4 คีร์ยัต เมนาเคม หมายเลขโทรศัพท์: บ้าน -+972-2-6427757. มือถือ: +972-52-4575172 แฟกซ์ -+972-77-2700076 ป.ล. เลขประจำตัวประชาชนของผม: 029547403 2) อีเมลแอดเดรส 029547403@walla.co.il asb783a@gmail.com assaf197254@yahoo.co.il is.benyamini@yandex.com a32assaf@outlook.com assaf002@mail2world.com 3) โปรดทราบว่าผมเป็นผู้พิการซึ่งได้รับเงินค่าครองชีพจากประกันสังคม และด้วยเหตุนี้ ความสามารถของผมในการจ่ายเงินงวดแรกเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวจึงยังคงจำกัดและยังเป็นปัญหา และผมก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ และผมก็ไม่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเอง 4) ที่บ้านของผม ผมใช้คอมพิวเตอร์รุ่น โพรเซสเซอร์ อินเทล ® คอร์ TM ไอ5-3470 ซีพียู @ 3.20 กิกะเฮิร์ตซ์ หน่วยความจำที่ติดตั้ง (แรม): 8 กิกะไบต์ (สามารถใช้ได้ 7.88 กิกะไบต์) วินโดวส์ 10 แบบ 64 บิท และตัวประมวลผลแบบ 64 บิท ชื่อคอมพิวเตอร์: พีซี-111886- ผมเช่ามาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จาก “Meta’amei Michshuv” (ซึ่งหมายถึง “ผู้ดัดแปลงคอมพิวเตอร์”) 5) ผมใช้ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ 10 แบบ 64 บิท 6) ผมค้นหาเว็บไซต์โดยใช้โครม และใช้การขยายหน้าจอให้ใหญ่เนื่องจากมีปัญหาด้านการมองเห็น 7) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผม: บริษัท “ฮอต” 8) ผมขอแนบลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ของกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมที่ชื่อว่า “นิตเกเบอร์” (“เราจะพิชิต” ในภาษาฮีบรู) ซึ่งผมได้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 www.nitgaber.com / กรรมการและผู้ก่อตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวนี้คือ นาง ทาเทียนา คาดอชคิน ซึ่งสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข

+972-52-3708001 วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสในระหว่าง 11.00 น. ถึง 20.00 น. ยกเว้นวันหยุดตามศาสนายิวและโอกาสพิเศษต่าง ๆ 9) ประวัติย่อของผมมีดังนี้ ประวัติส่วนตัว: อัสซาฟ บินยามินิ วันเกิด: 11.11. 2515 ที่อยู่: 115 ถนนคอสตา ริกา คีร์ยัต เมนาเคม หมายเลขโทรศัพท์: บ้าน -+972-2-6427757. มือถือ: +972-52-4575172 แฟกซ์ -+972-77-2700076 การศึกษา: ศึกษา 10 ปี และสมัครเข้าเรียนบางรายวิชา การเกณฑ์ทหาร: ได้รับการยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์ ประสบการณ์ทางอาชีพ: 2534 – ทำงานเป็นช่างไม้ “อาร์.เอส.ที.” (ทางใต้ของเทล อาวีฟ) 2541- 2548- ทำงานในหอสมุดแห่งชาติ ช่วยบรรณารักษ์ในงานต่าง ๆ 2551-2553 – ทำงานที่ร้านอัญมณีและเครื่องกีฬา “เอบีซีดี” กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 – ทำงานที่บริษัทคอมพิวเตอร์ เอชเอ็ม ซอฟต์

กิจกรรมอาสา: ปฏิบัติงานในศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการ เป็นอาสามัครในศูนย์เพื่อการปฏิบัติตามสิทธิ์ของเทศบาลเยรูซาเล็ม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ต้องการ ข้อมูลทั่วไป: มีแรงจูงใจสูง มีความสามารถในภาษาเขียนและภาษาพูดในระดับสูง การปรับตัวและการแก้ไขปัญหา มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรเพื่อสังคมมานาน มีปัญหาเนื่องด้วยความพิการของร่างกาย ทำให้ไม่สามารถยกของหนักและยืนด้วยเท้าเป็นเวลานานได้

10) ผมขอแจ้งว่าผมพูดภาษาฮีบรูเป็นภาษาแม่ และมีความรู้ในเรื่องภาษาอื่น ๆ น้อยมาก (ยกเว้นภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลางค่อนข้างน้อย ภาษาฝรั่งเศสในระดับน้อยมาก และไม่มีความรู้ภาษาอื่นเลย) ด้วยเหตุนี้ หากผมได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ/หรือ การเป็นหุ้นส่วน ผมต้องการใช้ภาษาฮีบรูมากกว่าภาษาอื่น

11) ผมอยู่ภายใต้โปรแกรมการบำบัดดังนี้ สมาคม “เรียต” – สถานที่บำบัด “อาวิวิต” 6 ถนน อาวิวิต คีร์ยัต เมนาเคม เยรูซาเล็ม รหัสไปรษณีย์: 9650816 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานของสถานที่บำบัด +972-2-6432551. หรือ :+972-2-6428351 . อีเมลแอดเดรสของสถานบำบัด: avivit6@barak.net.il

12) ทางเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของสถานบำบัด “อาวิวิต” ตามที่ประชุมกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวในวันอังคารที่ 12.12.2560 ณ เวลา 13.30 น. ผมไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และ/หรือ พนักงานคนอื่นของสถานบำบัด “อาวิวิต” หรือสมาคม “เรียต”