ถึง: ผมเป็นชายพิการชาวยิวจากเยรูซาเล็ม อิสราเอล รัฐอิสราเอลไม่ให้ผู้พิการอย่างผมมีสิทธิ์ซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการยังชีพ เช่นอาหาร ยา และอื่น ๆ อีกมากมาย ผมกำลังหาทางออกของปัญหานี้ อัสซัฟ เบนยามินิ

1) อีเมลแอดเดรสของผม: 029547403@walla.co.il หรือ: asb783a@gmail.com หรือ: assaf197254@yahoo.co.il หรือ: ass.benyamini@yandex.com หรือ: a32assaf@outlook.com หรือ: assaf002@mail2world.com หรือ: assaffff@protonmail.com 2) หมายเลขโทรศัพท์ของผม: ที่บ้าน -9722-6427757 โทรศัพท์มือถือ -972-58-6784040 แฟกซ์ -972-77-2700076 3) ที่อยู่ไปรษณีย์ของผม: 115/4 ถนน คอสตา ริกา เขตคิเรียต เมนาเฮ็ม เยรูซาเล็ม อิสราเอล รหัสไปรษณีย์ 9662592 4) นี่เป็นลิงก์ paypal.me ของผม paypal.me/assaf148 5) นี่เป็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่สำคัญสำหรับผมในภาษาต่าง ๆ assafcontent.ghost.io 6) ผมจะระบุว่าผมเป็นคนพูดภาษาฮิบรู และทักษะภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ของผมแย่มาก ยกเว้นภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับต่ำหรือกลาง และภาษาฝรั่งเศสในระดับต่ำมาก ผมไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ผมได้ขอความช่วยเหลือจากบริษัทแปลมืออาชีพแห่งหนึ่งเพื่อเขียนจดหมายฉบับนี้