Ում. Ես հրեա հաշմանդամ եմ Իսրայելի Երուսաղեմից։ Իսրայելը թույլ չի տալիս ինձ պես հաշմանդամների կատարել այնպիսի էական կարիքների բավարարում, ինչպիսին են մթերքի և դեղորայքի և այլնի գնումները։ Ես լուծումներ եմ փնտրում այդ կապակցությամբ։ Ասսաֆ Բենյամինի 1)Իմ էլ. հասցեներն են. 029547403@walla.co.il կամ՝ asb783a@gmail.com կամ՝ assaf197254@yahoo.co.il կամ՝ ass.benyamini@yandex.com կամ՝ a32assaf@outlook.com կամ՝ assaf002@mail2world.com կամ՝ assaffff@protonmail.com 2)Իմ հեռախոսահամսրներն են՝ Քաղաքային՝ 9722-6427757. Բջջային՝ 972-58-6784040. Ֆաքս՝ 972-77-270007 3)Իմ փոստային հասցեն է՝ 115/4 ^տէՅ ր^Յ տէր©6է, ^տ^է տշոՅհշտ ոշքցհԵօրհօօճ, յ©րստՅ|6տ, 1Տ^^ԸԼ, ^բ։ 9662592. 4)Կից ներկայացված իմ բ37բ31֊ի հղումն է՝ բ37բ31.^6/3տտ3ք148 5)Այստեղ է իմ մասին տարբեր լեզուներով ներկայացված ավելի մանրամասն տվյալներով հղում՝ assafcontent.ghost.io

6)Կնշենք որ ես եբրայերեն տիրապետող անձ եմ՝ օտար լեզուների վատ իմացությամբ։ Լեզուների իմացության մակարդակս ցածր է, չհաշված՝ միջին, ավելի շատ բավարար մակարդակի անգլերենի և ֆրանսերենի սկսնակ մակարդակի իմացությունս։ Այս ամենից ավելի ոչինչ չգիտեմ տվյալ ոլորտում։ Դիմել եմ պրոֆեսիոնալ թարգմանության կազմակերպություն՝ այս նամակը գրելու համար։